vineri, 6 ianuarie 2017

Calarie Il Cavalinno Baile Felix

Model: Ioana Tomoiaga si Alexandra Pantis

Agentia MModels Romania

Fashion designer: Iulia Filip Schreier

Locatia: Calarie Il Cavalinno Baile Felix

Photo/Edit: Adela Rusu