joi, 1 august 2013

Manastirea Bistrita

MĂNĂSTIREA BISTRIŢA OLTEANĂ (mănăstire de maici, viaţă de obşte)

Hram: “Adormirea Maicii Domnului”
Adresă: com. Costeşti, sat Bistriţa, jud. Vâlcea
Cazare: Are posibilităţi de cazare foarte bune: 45 de locuri.
De remarcat faptul că în complexul monahal de la Bistriţa s-a instalat prima tiparniţă din Ţara Românească, a ieromonahului Macarie, precum şi o legătorie de cărţi bisericeşti.
Pictura noii biserici, construită în stil neogotic, a fost executată de Gheorghe Tattarescu în 1850, o pictură realistă monumentală cu registre largi.
În mănăstire sunt organizate simpozioane, conferinţe, cursuri pentru pregătirea ghizilor şi alte evenimente cultural-religioase.
Impunătoare şi modernizată, dar purtând cu demnitate patina unor vremi de mult apuse, dominând cu zidurile sale crenelate ieşirea din munţii prăpăstioşi a năvalnicei ape a Bistriţei, mânăstirea oferă oricărui vizitator, clipe de măreţie şi meditaţie de neuitat.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu